หน้าแรก
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
    ประกันภัยชั้น 1 โปรโมชั่น
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยชั้น 3 รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 รถตู้
    ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
    พรบ.รถยนต์
    พรบ.รถจักรยานยนต์
    ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
    ต่อภาษีรถยนต์
    โรงเรียนสอนขับรถยนต์
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
12 สิงหาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 Webboard
www.7insure.com > ประกันภัยและงานทะเบียนรถยนต์ > ค่าเสียหายส่วนแรกของประกันภัยรถยนต์ ที่ทุกคนสงสัย
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : ค่าเสียหายส่วนแรกของประกันภัยรถยนต์ ที่ทุกคนสงสัย (อ่าน 14496)   
Webmaster
Admin
เมื่อ 10 กันยายน 2553 11:56 น.

สำนักงาน คปภ.มีคำสั่งนายทะเบียนปรับปรุงเงื่อนไขความคุ้มครองความเสียหายของ ตัวรถยนต์ที่ทำประกันภัย ให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก(Deductible) ลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 2,000 บาท เป็น 1,000 บาทของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง เมื่อรถยนต์ที่ทำประกันภัยได้รับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ และในกรณีเกิดความเสียหายจากการชนแต่ไม่สามารถระบุคู่กรณีให้บริษัททราบได้ โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
     การปรับปรุงเงื่อนไขความคุ้มครองดังกล่าว นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า รถยนต์ที่ทำประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นได้รับความเสียหาย โดยผู้เอาประกันภัยไม่ทราบคู่กรณีหรือไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของรถคู่กรณีได้ ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมรถเองจำนวน 1,000 บาท และกรณีรอยขีดข่วนต่างๆ ที่ไม่ได้เกิดความเสียหายจากการชนหรือคว่ำ ก็มีการเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง 1,000 บาทด้วยเช่นกัน
     “สำหรับความเสียหายจากการชนเสา รั้วบ้าน สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ ที่สามารถระบุได้ชัดเจน ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเองแต่อย่างใดแต่พอเกิดเหตุต้องแจ้งทางประกันทันทีด้วยครับ (เคลมสด) ให้ทางประกันรับทราบ ณ วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ดังกล่าวครับ ถ้าเป็นการเคลมแห้ง (ภายหลัง) ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนแรก 1000 บาทครับ


     นอกจากนั้น นางจันทราฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองนั้น เงื่อนไขกรมธรรม์ฯกำหนดไว้อย่างชัดเจนให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นแต่ละครั้ง ฉะนั้น หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่มีอุปกรณ์หลายชิ้นได้รับความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยก็รับผิดชอบค่าซ่อมเพียง 1,000 บาทเท่านั้น และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และสามารถลดข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้น สำนักงาน คปภ.ได้เร่งรัดให้มีการออกคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยเร็วต่อไป
อ้างถึง ประกาศคำสั่ง คปภ.ที่ 22/2551

เรื่อง การปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์รถยนต์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งดังนี้

(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีก

ฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ……………….

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามข้อต่างๆดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น.

การชน หมายถึง การที่รถยนต์ได้ปะทะ กระแทก โดนกันโดยแรง กับวัสดุอื่น ถึงขนาด บุบยุบ ยับย่น แยก แตกหัก ซึ่งจะมีร่องรอยความเสียหายอย่างชัดเจน.

การคว่ำ หมายถึง การที่รถยนต์ได้แฉลบเสียการทรงตัวถึงขนาดพลิกตะแคงหรือพลิกคว่ำกระแทกกับพื้นดิน.

ทั้งนี้การชนหรือคว่ำนั้นจะต้องมีความเสียหายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการแจ้งลักษณะก

ารเกิดเหตุดังกล่าว
ตัวอย่างการเกิดเหตุที่เรียกเก็บและไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก


กรณีไม่เก็บค่าเสียหายส่วนแรก


1. รถชนกับพาหนะอื่นและแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้

2. รถชนเสา/ชนประตู

3. รถชนต้นไม้ยืนต้น /ชนเสาไฟฟ้า

4. รถชนกำแพง

5. ชนคน

6. ชนสุนัข/ชนสัตว์

7. ชนฟุตบาธ

8. รถพลิกคว่ำ

9. รถชนราวสะพาน

10. รถชนกองดิน หรือชนหน้าผา

11. รถชนป้ายจราจร

12. รถชนทรัพย์สินอื่นใดที่ยึดแน่นตรึงตรากับพื้นดิน


กรณีเรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรก


1. รถถูกขีดข่วน/กลั่นแกล้ง

2. หินหรือวัสดุใดกระเด็นใส่

3. เฉี่ยวกิ่งไม้/สายไฟ/ลวดหนาม

4. รถตกหลุม / ครูดพื้นถนน

5. เหยียบตะปู / วัสดุมีคม /ยางฉีก

6. รถถูกละอองสี / หรือวัสดุใดหล่นมาโดน

7. กระจกรถแตก

8. ไถลตกข้างทางไม่พลิกคว่ำ

9. ถูกวัสดุในตัวรถกระแทกหรือกรีดโดน

10. ภัยธรรมชาติ / น้ำท่วม

11. รถถูกสัตว์กัดแทะหรือขีดข่วน

12. กรณีอื่นๆ แจ้งเหตุไม่ชัดเจน


หมายเหตุ - ตามแนวทางปฎิบัตินี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ถ้ามีความชัดเจนจากคู่มือตีความของ คปภ.อีกอย่างที่ต้องบอก คือ ถ้าเป็นประกันภัยชั้น 2 พลัส และ 3 พลัส คู่กรณีจะต้องเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น และค่าเสียหายส่วนแรกจะจ่ายก็ต่อเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดหรือประมาทร่วมเท่านั้น


 


ถ้าเป็นฝ่ายผิดจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตอนไหน?


 


จ่ายตอนเรานำรถเข้าไปซ่อมหรือนำรถออกจากอู่ครับ


 


ถ้าเป็นฝ่ายผิด แล้วไม่นำรถเข้าซ่อมจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่?


เพราะบางเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ ผลปรากฏว่ารถผู้ทำประกันภัยแทบจะไม่เป็นอะไรเลย แต่รถคู่กรณีเกิดความเสียหาย เมื่อเรียกบริษัทประกันภัยมาซ่อมให้กับคู่กรณีแล้ว แต่ผู้ทำประกันภัยไม่มีความประสงค์ที่จะนำเอารถของตัวเองเข้าซ่อม ตรงนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกครับหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ทำประกันภัยได้ ไม่มากก็น้อยนะครับขับรถด้วยความไม่ประมาทดีกว่า โชคดี ปลอดภัยทุกท่านครับ 7insureReply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
  ประกันรถยนต์ชั้น 1   ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3
Copyright by 7insure.com
เลขทะเบียนพานิชอิเล็คทรอนิค 3129900346070

เซเว่นอินชัวร์ ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ พรบ. ต่อภาษี ตรอ. งานทะเบียนรถฯ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ครบวงจร


โทร 02-1585379, 086-3131737, 081-466-3130 Line : 7insure

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์

Engine by MAKEWEBEASY