หน้าแรก
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
    ประกันภัยชั้น 1 โปรโมชั่น
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยชั้น 3 รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 รถตู้
    ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
    พรบ.รถยนต์
    พรบ.รถจักรยานยนต์
    ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
    ต่อภาษีรถยนต์
    โรงเรียนสอนขับรถยนต์
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
 ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี ประกันชั้น 1 ราคาถูกที่สุด

ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาถูกที่สุด ประกันภัยชั้น 1 ผ่อนชำระได้ 0% ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

สงวนสิทธิ์การทำใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพื่อนำไปขอรับคืนเงินส่วนต่างจากที่อื่นนะคะ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 chevrolet sonic ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ford fiesta ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 honda city ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 honda jazz ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 honda mobillio ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 mazda 2
chevrolet sonic ford fiesta honda city honda jazz honda mobillio mazda 2
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 shevrolet spin ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 toyota avaza ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 toyota vios      
shevrolet spin toyota avaza toyota vios      
 

 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 เคเอสเค เคเอสเค กรุงเทพ แอกซ่า
ทุนประกันภัยชั้น 1 100,000-250,000 100,000-250,000 300,000-700,000 200,000-2,000,000
การซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี) 1-15 1-15 1-10 1-15
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด 5,000 3,000 5,000 5,000
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 500,000 500,000 1,000,000 2,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 1,000,000 1,000,000 2,500,000 5,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 200,000 200,000 200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 6,900 8,900 8,600 9,700
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 6,100 7,906 7,719 8,7970
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% 3,710×3 2,871×3 2,774×3 3,129×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด 1,150×6 1,483×6 1,433×6 1,617×6
690×10 890×10 860×10 970×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา
   
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 เจ้าพระยา อลิอันซ์
เฉพาะรถ ตจว.
ไอโออิ ไทยเศรษฐกิจIG
ทุนประกันภัยชั้น 1 100,000-450,000 220,000-650,000 300,000-600,000 210,000-1,200,000
การซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี) 2-15 1-7 1-10 2-6
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด - - - -
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 1,000,000 2,500,000 2,500,000 1,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 500,000 200,000 300,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 12,500 12,300 12,954 13,500
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 11,104 11,155 11,989 12,243
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% 4,032×3 3,968×3 4,179×3 4,355×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด 2,083×6 2,050×6 2,159×6 2,250×6
1,250×10 1,230×10 1,295×10 1,350×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา
 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 เทเวศ   สยามซิตี้ อาคเนย์
ทุนประกันภัยชั้น 1 130,000-610,000   250,000-650,000 250,000-650,000
การซ่อม ซ่อมอู่   ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี) 2-10   2-7 2-7
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด - - - -
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 1,000,000   1,000,000 1,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000   10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 2,500,000   2,500,000 2,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(5)   100,000(7) 100,000(5)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000(5)   100,000(7) 100,000(5)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000   200,000 200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 13,500   12,000 15,000
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม  
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 12,243   10,800 13,324
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% 4,355×3   3,871×3 4,839×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด 2,250×6   2,000×6 2,500×6
1,350×10   1,200×10 1,500×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 กรุงเทพ กรุงไทย LMG MSIG
ทุนประกันภัยชั้น 1 100,000-400,000 200,000-600,000 200,000-800,000 300,000-500,000
การซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี) 7-12 2-9 1-7 2-7
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด - - - -
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 1,000,000 1,000,000 500,000 1,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 2,500,000 2,500,000 1,000,000 2,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000 205,000 100,000 300,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 15,500 15,000 15,555 15,800
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 13,913 14,162 14,107 14,329
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% 5,000×3 4,839×3 5,018×3 5,097×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด 2,583×6 2,500×6 2,593×6 2,633×6
1,550×10 1,500×10 1,556×10 1,580×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา


 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 ไทยเศรษฐกิจ
ระบุอายุ 30 -50 ปี
ไทยเศรษฐกิจ แอกซ่า ไอโออิ
ทุนประกันภัยชั้น 1 350,000 210,000-1,200,000 200,000-2,000,000 250,000-500,000
การซ่อม ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง
รับรถอายุ (ปี) 2-4 2-3 1-15 1-5
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด - - 5,000  
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 500,000 500,000 2,000,000 1,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 1,000,000 1,000,000 5,000,000 2,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(5) 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000(5) 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 200,000 200,000 200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 9,999 14,000 11,900 13,164
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 9,950 12,697 10,792 11,939
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% - 4,839×3 5,018×3 5,097×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด - 2,500×6 2,593×6 2,633×6
- 1,500×10 1,556×10 1,580×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา


 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 เทเวศ กรุงไทย อาคเนย์ แอกซ่า
ทุนประกันภัยชั้น 1 390,000-850,000 300,000-1,000,000 500,000-1,200,000 390,000-850,000
การซ่อม ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง
รับรถอายุ (ปี) 2-3 2-5 2-3 2-3
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด - - - -
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(5) 100,000(7) 100,000(5) 100,000(5)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000(5) 100,000(7) 100,000(5) 100,000(5)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 300,000 300,000 300,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 16,000 16,500 18,000 18,000
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 14,511 15,578 15,989 16,324
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% 5,161×3 5,323×3 5,806×3 5,806×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด 2,667×6 2,750×6 3,000×6 3,000×6
1,600×10 1,650×10 1,800×10 1,800×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา 
ตรวจสอบเบี้ยประกัน 
 

  ประกันรถยนต์ชั้น 1   ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3
Copyright by 7insure.com
เลขทะเบียนพานิชอิเล็คทรอนิค 3129900346070

เซเว่นอินชัวร์ ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ พรบ. ต่อภาษี ตรอ. งานทะเบียนรถฯ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ครบวงจร


โทร 02-1585379, 086-3131737, 081-466-3130 Line : 7insure

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์

Engine by MAKEWEBEASY