หน้าแรก
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
    ประกันภัยชั้น 1 โปรโมชั่น
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยชั้น 3 รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 รถตู้
    ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
    พรบ.รถยนต์
    พรบ.รถจักรยานยนต์
    ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
    ต่อภาษีรถยนต์
    โรงเรียนสอนขับรถยนต์
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
1 ธันวาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถกระบะ 3 พลัส ประกันรถกระบะ 3 พลัส

 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส

ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถกระบะ 3 พลัส ประกันกระบะ 3 พลัส แบบผ่อนชำระได้ 0% ราคาถูกที่สุดบนอินเตอร์เน็ท
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส ที่คุ้มครองน้องๆ ชั้น 1  

                     คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัย เลือกไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกได้ กำหนดทุนประกันภัยได้


 
ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส (รถกระบะปิคอัพ) คุ้มครองคู่กรณีและผู้ทำประกันภัย
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 100,000 บาท
 บริษัทประกัน ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกันภัย 3+ ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล รักษา
พยาบาล
ประกัน
ผู้ขับขี่
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
อาคเนย์ 0 50,000 50,000 200,000 500,000 2,000,000 6,500 5,650 2,100×3  
อลิอันซ์ 2,000 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 6,000 5,200 2,000×3 -
อลิอันซ์
0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 6,500 5,500 2,150×3 -
คุ้มภัย
50,000
0 50,000 50,000 200,000 300,000 400,000 6,200 5,300 2,000×3 -
คุ้มภัย
0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 6,555 5,500 2,115×3 -
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 5,900 5,241 1,903×3 -
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,900 6,129 2,226×3 -
ทิพย
0 100,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,500 5,900 2,097×3 -
สินมั่นคง 2,000 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 4,900 4,700 1,581×3 -
สินมั่นคง 0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 7,500 7,200 2,419×3 -
เมืองไทย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,200 6,450 2,323×3 -
เทเวศ 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,500 5,950 2,150×3 -
เทเวศ 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 6,900 6,386 2,226×3 -
เทเวศ 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,600 7,034 2,452×3 -
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 6,800 5,800 2,200×3 -
เอเชีย 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,500 6,450 2,400×3 -
เอเชีย + น้ำท่วม 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,200 6,200 2,400×3 -
เอเชีย + น้ำท่วม 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,900 6,800 2,550×3 -
วิริยะ
0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 6,600 5,900 2,129×3 -
วิริยะ
น้ำท่วม
0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 7,700 6,850 2,484×3 -
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 6,500 6,076 2,097×3 -
แอกซ่า 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,800 7,292 2,516×3 -
MSIG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 6,500 5,774 2,097×3 -
MSIG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,500 6,662 2,419×3 -
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,200 6,650 2,400×3 -
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,950 7,350 2,650×3 -
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 150,000 บาท
อาคเนย์ 0 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 8,000 6,880 2,600×3 -
อาคเนย์ 1,000 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 7,500 6,390 2,400×3 -
อาคเนย์ 2,000 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 7,000 6,000 2,250×3 -
สินมั่นคง 2,000 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 5,900 5,600 1,903×3 -
สินมั่นคง 0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 7,777 7,550 2,509×3 -
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,100 6,042 2,930×3 -
เมืองไทย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,600 6,800 2,452×3 -
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,300 5,596 2,032×3 -
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,500 6,662 2,419×3 -
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,600 6,751 2,500×3 -
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,350 7,417 2,750×3 -
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 6,800 6,357 2,194×3 -
แอกซ่า 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,250 7,712 2,661×3 -
เคเอสเค 2,000 100,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 6,700 5,889 2,161×3 -
เคเอสเค 0 100,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 7,700 6,768 2,484×3 -
เจ้าพระยา 0 100,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 7,000 5,850 2,258×3 -
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 200,000 บาท
อลิอันซ์ 2,000 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 6,800 5,900 2,250×3 -
อลิอันซ์ 0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 7,300 6,200 2,400×3 -
คุ้มภัย 0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 7,300 6,500 2,355×3 -
คุ้มภัย 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,600 6,750 2,452×3 -
วิริยะ 0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 7,700 6,850 2,484×3 -
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,400 6,298 2,260×3 -
MSIG
(น้ำท่วม)
2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,500 6,662 2,419×3 -
MSIG
(น้ำท่วม)
0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,500 7,550 2,742×3 -
เมืองไทย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,200 7,360 2,645×3 -
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,000 7,106 2,650×3 -
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,750 7,773 2,900×3 -
เทเวศ 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,600 7,034 2,452×3 -
เทเวศ 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,100 7,497 2,613×3 -
ทิพย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,500 6,800 2,419×3 -
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,150 6,684 2,306×3 -
แอกซ่า 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,600 8,040 2,774×3 -
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 250,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,700 6,600 2,500×3 -
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,450 7,800 2,800×3 -
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,250 8,550 3,050×3 -
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,200 6,395 2,323×3 -
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,900 7,017 2,548×3 -
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,600 7,105 2,452×3 -
แอกซ่า 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 9,050 8,460 2,919×3 -
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 300,000 บาท
อลิอันซ์ 2,000 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 7,600 6,600 2,500×3 -
อลิอันซ์ 0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 8,100 7,000 2,700×3 -
คุ้มภัย 0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 8,100 7,200 2,613×3 -
คุ้มภัย 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,400 7,450 2,710×3 -
สินมั่นคง 0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 8,888 8,630 2,867×3 -
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,000 6,809 2,930×3 -
MSIG
(น้ำท่วม)
2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,500 7,550 2,742×3 -
MSIG
(น้ำท่วม)
0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,500 8,439 3,065×3 -
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,900 7,017 2,548×3 -
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,900 7,017 2,548×3 -
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,650 7,684 2,850×3 -
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,450 8,394 3,150×3 -
ทิพย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,500 7,700 2,742×3 -
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,750 7,245 2,500×3 -
แอกซ่า 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 9,250 8,647 2,984×3 -
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 350,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,300 7,250 2,700×3 -
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,850 8,150 2,950×3 -
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,650 8,900 3,200×3 -
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,200 7,284 2,645×3 -
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,300 8,261 3,000×3 -
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,350 7,806 2,694×3 -
แอกซ่า 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 9,950 9,302 3,210×3 -
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 400,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,600 7,550 2,800×3 -
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,050 8,350 3,000×3 -
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,850 9,100 3,250×3 -
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,600 8,528 3,097×3 -
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,500 8,439 3,065×3 -
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,850 8,273 2,855×3 -
แอกซ่า 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 10,150 9,489 3,274×3 -
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 450,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 7,850 2,900×3 -
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,450 8,700 3,150×3 -
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,250 9,450 3,400×3 -
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,900 7,906 2,871×3 -
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,800 8,705 3,161×3 -
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,950 8,367 2,887×3 -
แอกซ่า 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 10,650 9,956 3,435×3 -
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 500,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,200 8,150 3,000×3 -
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,650 8,900 3,200×3 -
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,450 9,650 3,450×3 -
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,300 8,261 3,000×3 -
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 10,000 8,883 3,226×3 -
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 9,100 8,507 2,935×3 -
แอกซ่า 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 10,850 10,143 3,500×3 -

 


    ขอสงวนสิทธิ์ราคาส่วนลดพิเศษ เฉพาะเว็บไซต์นี้เท่านั้น
กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ โทร: 086-3131737  ,02-1585379 ,ID LINE 7insure


 

  ประกันรถยนต์ชั้น 1   ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3
Copyright by 7insure.com
เลขทะเบียนพานิชอิเล็คทรอนิค 3129900346070

เซเว่นอินชัวร์ ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ พรบ. ต่อภาษี ตรอ. งานทะเบียนรถฯ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ครบวงจร


โทร 02-1585379, 086-3131737, 081-466-3130 Line : 7insure

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์

Engine by MAKEWEBEASY