หน้าแรก
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
    ประกันภัยชั้น 1 โปรโมชั่น
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยชั้น 3 รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 รถตู้
    ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
    พรบ.รถยนต์
    พรบ.รถจักรยานยนต์
    ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
    ต่อภาษีรถยนต์
    โรงเรียนสอนขับรถยนต์
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
1 ธันวาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส รถเก๋ง ประกันภัย 2 พลัส ผ่อนชำระ 0%
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัย 2 พลัส ราคาถูกที่สุด แบบผ่อนชำระได้ 0%
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส ที่คุ้มครองน้องๆ ชั้น 1    (คุ้มครองสูญหายและไฟไหม้)

           คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัยอายุรถรถเกิน 10 ปีก็ทำได้ สะดวกสบายไม่ต้องตรวจรถก่อนทำประกัน 
ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส (รถเก๋ง) คุ้มครองคู่กรณีและผู้ทำประกันภัย (สูญหายและไฟไหม้)
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 100,000 บาท
 บริษัทประกัน ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกันภัย 2+ ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล รักษา
พยาบาล
ประกัน
ผู้ขับขี่
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
อลิอันซ์ 2,000 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 6,900 6,300 2,300×3 -
อลิอันซ์
0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 7,200 6,500 2,400×3 -
อลิอันซ์
+ น้ำท่วม
2,000 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 7,400 6,750 2,450×3 -
อลิอันซ์
+ น้ำท่วม
0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 7,700 7,200 2,550×3 -
เอเชีย 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 6,900 6,300 2,550×3 -
เอเชีย +น้ำท่วม 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,300 7,300 2,700×3 -
คุ้มภัย 1 0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 7,200 6,300 2,323×3 -
คุ้มภัย 2 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,500 6,500 2,419×3 -
อาคเนย์ 0 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 7,500 6,500 2,500×3 -
ทิพย 0 100,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 8,000 7,050 2,581×3 1,333×6
วิริยะ 0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 7,700 6,800 2,484×3 1,283×6
กรุงเทพ 0 50,000 50,000 250,000 500,000 1,000,000 7,900 7,090 2,548×3 1,317×6
เมืองไทย (เอเชีย) 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,900 7,100 2,600×3 1,317×6
เมืองไทย (ยุโรป) 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,400 8,500 3,100×3 1,567×6
เทเวศ 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,200 6,500 2,323×3 1,200×6
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 6,700 6,200 2,161×3 1,117×6
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,050 7,450 2,597×3 1,342×6
สินมั่นคง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,500 6,750 2,400×3 1,250×6
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,500 6,800 2,500×3 1,250×6
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,250 7,600 2,750×3 1,375×6
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,900 6,258 2,226×3 1,150×6
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,900 7,165 2,548×3 1,317×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 150,000 บาท
อาคเนย์ 0 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 9,500 8,260 3,019×3 1,583×6
1,000 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 9,000 7,830 2,860×3 1,500×6
2,000 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 8,500 7,390 2,701×3 1,417×6
กรุงเทพ 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,000 8,078 2,903×3 1,500×6
เมืองไทย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,100 7,330 2,613×3 1,350×6
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 6,950 6,430 2,242×3 1,158×6
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,450 7,800 2,726×3 1,408×6
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,400 7,200 2,700×3 1,400×6
สินมั่นคง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,120 7,190 2,600×3 1,353×6
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,800 7,200 2,600×3 1,300×6
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,550 7,900 2,850×3 1,425×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 200,000 บาท
กรุงเทพ 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,400 7,540 2,710×3 1,400×6
กรุงเทพ 0 50,000 50,000 250,000 500,000 1,000,000 8,800 7,899 2,839×3 1,467×6
เมืองไทย (เอเชีย) 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,300 7,500 2,760×3 1,383×6
เมืองไทย (ยุโรป) 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,800 8,800 3,260×3 1,633×6
เอเชีย 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,500 7,400 2,750×3 1,417×6
เอเชีย +น้ำท่วม 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 7,800 2,850×3 1,483×6
อลิอันซ์ 0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 8,200 7,700 2,700×3 1,367×6
อลิอันซ์ +น้ำท่วม 0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 8,600 8,050 2,850×3 1,434×6
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 7,400 6,850 2,387×3 1,233×6
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,900 8,200 2,871×3 1,483×6
สินมั่นคง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,694 7,690 2,800×3 1,632×6
ทิพย 0 100,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 9,000 7,950 2,903×3 1,500×6
วิริยะ 0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 8,800 7,800 2,839×3 1,467×6
คุ้มภัย 2 0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 8,000 7,404 2,581×3 1,333×6
คุ้มภัย 1 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,300 7,682 2,677×3 1,383×6
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,300 7,650 2,750×3 1,383×6
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,050 8,350 3,000×3 1,508×6
MSIG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 7,800 2,871×3 1,483×6
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,900 7,165 2,548×3 1,317×6
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,900 8,071 2,871×3 1,483×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 250,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,400 8,100 3,050×3 1,567×6
สินมั่นคง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,249 8,200 3,000×3 1,542×6
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 7,750 7,170 2,500×3 1,292×6
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,250 8,550 2,984×3 1,542×6
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,650 8,000 2,850×3 1,442×6
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,450 8,750 3,150×3 1,575×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 300,000 บาท
กรุงเทพ 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,200 8,258 2,968×3 1,533×6
กรุงเทพ 0 50,000 50,000 250,000 500,000 1,000,000 9,800 8,796 3,161×3 1,633×6
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,900 8,500 3,200×3 1,650×6
อลิอันซ์ 0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 9,300 8,750 3,100×3 1,550×6
อลิอันซ์ +น้ำท่วม 0 50,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 9,800 9,200 3,250×3 1,634×6
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 7,950 7,350 2,565×3 1,325×6
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,400 8,700 3,032×3 1,567×6
สินมั่นคง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,790 8,690 3,200×3 1,632×6
วิริยะ 0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 9,900 8,800 3,194×3 1,650×6
เมืองไทย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,700 7,850 2,806×3 1,450×6
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,850 8,150 2,950×3 1,475×6
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,650 8,900 3,200×3 1,608×6
MSIG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,000 7,900 2,903×3 1,500×6
MSIG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,900 8,600 3,194×3 1,650×6
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,900 8,071 2,871×3 1,483×6
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,900 8,978 3,194×3 1,650×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 350,000 บาท
กรุงเทพ 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,300 9,245 3,323×3 1,717×6
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,400 9,000 3,400×3 1,733×6
เมืองไทย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,900 8,050 2,871×3 1,483×6
สินมั่นคง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,325 9,200 3,200×3 1,721×6
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,550 7,900 2,758×3 1,425×6
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,150 9,400 3,274×3 1,692×6
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,050 8,350 3,000×3 1,508×6
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,850 9,100 3,250×3 1,642×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 400,000 บาท
กรุงเทพ 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,100 9,066 3,258×3 1,683×6
กรุงเทพ 0 50,000 50,000 250,000 500,000 1,000,000 10,500 9,425 3,387×3 1,750×6
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,900 8,978 3,194×3 1,650×6
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 11,000 9,976 3,548×3 1,833×6
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,900 9,500 3,550×3 1,817×6
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,750 8,090 2,823×3 1,458×6
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,450 9,650 3,371×3 1,742×6
สินมั่นคง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,846 9,590 3,550×3 1,808×6
วิริยะ
น้ำท่วม
0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 13,508 12,000 4,357×3 2,251×6
เมืองไทย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,100 8,230 2,935×3 1,517×6
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,250 8,550 3,050×3 1,542×6
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,050 9,300 3,350×3 1,675×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 450,000 บาท
กรุงเทพ 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,300 10,143 3,645×3 1,883×6
สินมั่นคง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,362 10,350 3,700×3 1,894×6
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,400 10,000 3,700×3 1,900×6
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,100 8,420 2,935×3 1,517×6
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,850 10,000 3,500×3 1,808×6
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,650 8,900 3,200×3 1,608×6
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,450 9,650 3,450×3 1,742×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 500,000 บาท
กรุงเทพ 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,100 9,963 3,581×3 1,850×6
กรุงเทพ 0 50,000 50,000 250,000 500,000 1,000,000 11,200 10,053 3,613×3 1,867×6
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,900 11,500 3,900×3 1,983×6
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,400 8,700 3,032×3 1,567×6
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,100 10,300 3,581×3 1,850×6
สินมั่นคง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,877 10,700 3,900×3 1,980×6
วิริยะ
น้ำท่วม
0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 14,796 13,200 4,773×3 2,466×6
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,950 9,200 3,300×3 1,658×6
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,750 9,900 3,550×3 1,792×6

 

 


 
ขอสงวนสิทธิ์ราคาส่วนลดพิเศษ เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นครับ
กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ โทร: 080-5588-606,02-435-1228,02-435-1229 แฟกซ์: 02-434-5775ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  / ประกันภัยรถยนต์ 2+  / ประกันภัยรถยนต์ 3+ / ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 / พรบ.รถยนต์ ต่อภาษี / ตรอ.
100,000

  ประกันรถยนต์ชั้น 1   ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3
Copyright by 7insure.com
เลขทะเบียนพานิชอิเล็คทรอนิค 3129900346070

เซเว่นอินชัวร์ ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ พรบ. ต่อภาษี ตรอ. งานทะเบียนรถฯ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ครบวงจร


โทร 02-1585379, 086-3131737, 081-466-3130 Line : 7insure

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์

Engine by MAKEWEBEASY