หน้าแรก
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
    ประกันภัยชั้น 1 โปรโมชั่น
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยชั้น 3 รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 รถตู้
    ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
    พรบ.รถยนต์
    พรบ.รถจักรยานยนต์
    ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
    ต่อภาษีรถยนต์
    โรงเรียนสอนขับรถยนต์
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถเก๋งกลุ่ม suv ประกันภัยชั้น 1 ราคาถูกผ่อนได้
สงวนสิทธิ์การทำใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพื่อนำไปขอรับคืนเงินส่วนต่างจากที่อื่นนะคะ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม SUV
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 isuzu mu-x ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 toyota fortuner ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 honda crv ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 chevrolet captiva ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 mitsubishi pajero
isuzu mu-x toyota fortuner honda crv chev captiva mitsu pajero
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 chevrolet trailblazer ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ford everest ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ford escape ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 nissan extrail ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 nissan juke
chev trailblazer ford everest ford escape nissan extrail nissan juke

 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 กรุงเทพ เทเวศ สินมั่นคง นำสิน
ทุนประกันภัยชั้น 1 410,000-1,000,000 410,000-1,000,000 380,000-380,000 380,000-380,000
การซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี) 1-10 2-10    
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด 5,000 - - -
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 2,500,000 2,500,000 5,000,000 2,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(7) 100,000(5) 200,000 100,000
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000(7) 100,000(5) 200,000 50,000
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000 300,000 250,000 200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 9,611 13,500 14,500 14,500
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 8,600 12,243 13,150 13,420
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% 3,100×3 4,355×3 4,677×3 4,677×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด 1,602×6 2,250×6 2,417×6 2,417×6
961×6 1,350×6 1,450×6 1,450×6
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 ทิพย MSIG อาคเนย์ แอกซ่า
ทุนประกันภัยชั้น 1 600,000-1,200,000 550,000-1,450,000 500,000-1,200,000 550,000-1,200,000
การซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี) 1-3 1-7 2-7 2-7
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด - - - -
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 2,500,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(5) 200,000(7) 100,000(5) 100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000(5) 200,000(7) 100,000(5) 100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 300,000 200,000 200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 16,000 16,500 16,000 17,188
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 14,213 14,964 14,213 15,588
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% 5,161×3 5,323×3 5,161×3 5,545×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด 2,667×6 2,750×6 2,667×6 2,865×6
1,600×10 1,650×10 1,600×10 1,719×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา


 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 เมืองไทย กรุงเทพ อลิอันซ์ คุ้มภัย
ทุนประกันภัยชั้น 1 600,000-1,200,000 200,000-1,250,000 450,000-1,050,000 400,000-1,300,000
การซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี) 2-10 2-12 2-10 2-10
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด - - - -
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(7) 100,000(7) 100,000(5) 50,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000(7) 100,000(7) 100,000(5) 50,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 250,000 500,000 200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 17,457 17,500 17,600 17,995
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 15,832 15,871 15,962 16,320
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 -5% 5,631×3 5,645×3 5,677×3 5,805×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด 2,910×6 2,917×6 2,933×6 2,999×6
1,746×10 1,750×10 1,760×10 1,800×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 สินมั่นคง ทิพย เทเวศ MSIG
ทุนประกันภัยชั้น 1 640,000-1,250,000 600,000-1,200,000 450,000-1,050,000 400,000-1,300,000
การซ่อม ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง
รับรถอายุ (ปี) 1-5 2-12 2-3 2-10
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด - - - -
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 1,000,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(5) 100,000(5) 100,000(5) 200,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000(5) 100,000(5) 100,000(5) 200,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 200,000 300,000 300,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 15,500 18,000 17,000 18,900
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 14,050 15,989 15,417 17,141
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% 5,000×3 5,806×3 5,484×3 6,097×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด 2,583×6 3,000×6 2,833×6 3,150×6
1,550×10 1,800×10 1,700×10 1,890×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 อาคเนย์ เมืองไทย คุ้มภัย แอกซ่า
ทุนประกันภัยชั้น 1 640,000-1,250,000 400,000-1,300,000 450,000-1,050,000 400,000-1,300,000
การซ่อม ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง
รับรถอายุ (ปี) 2-3 2-3 2-5 2-5
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด - - - -
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(5) 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000(5) 100,000(7) 100,000(7) 100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 200,000 300,000 200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 19,000 19,874 19,874 19,982
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 16,878 18,024 18,024 18,122
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% 6,129×3 6,411×3 6,411×3 6,446×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด 3,167×6 3,312×6 3,312×6 3,330×6
1,900×10 1,987×10 1,987×10 1,998×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 กรุงเทพ อลิอันซ์    
ทุนประกันภัยชั้น 1 450,000-1,250,000 400,000-1,300,000    
การซ่อม ซ่อมห้าง ซ่อมห้าง    
รับรถอายุ (ปี) 2-5 2-3    
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด - -    
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 1,000,000 1,000,000    
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000    
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) 2,500,000 2,500,000    
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000(7) 100,000(7)    
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000(7) 100,000(7)    
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000 500,000    
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง 21,200 21,800    
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม    
 
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% 19,029 19,771    
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% 6,839×3 7,032×3    
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด 3,533×6 3,633×6    
2,120×10 2,180×10    
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา


ตรวจสอบเบี้ยประกัน

  ประกันรถยนต์ชั้น 1   ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3
Copyright by 7insure.com
เลขทะเบียนพานิชอิเล็คทรอนิค 3129900346070

เซเว่นอินชัวร์ ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ พรบ. ต่อภาษี ตรอ. งานทะเบียนรถฯ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ครบวงจร


โทร 02-1585379, 086-3131737, 081-466-3130 Line : 7insure

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์

Engine by MAKEWEBEASY